Hakkında

Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İnönü Üniversitesi Adıyaman Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı olarak 1998 yılında kurulmuş ve 1999-2000 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabulüne başlamıştır.  2006 yılında Adıyaman Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanmıştır. 2008-2009 eğitim ve öğretim yılında bölümün ikinci öğretim programı açılmıştır. 2009 yılından itibaren bölümümüz yüksek lisans, 2012 yılından itibaren ise doktora düzeyinde eğitime başlamıştır. Lisansüstü eğitim; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili bilim dallarından oluşmaktadır.

Bölümümüzde bir profesör, iki doçent, beş yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve dört araştırma görevlisi görev yapmaktadır.