Misyon & Vizyon

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatının her dalında öğrencilerine geniş bir bilgi birikimi kazandırmayı, öğrencilerinin dil ve edebiyat bilgilerini geliştirmelerini, dil ve edebiyat meseleleri üzerine farklı açılardan eğilerek yeniden yapılandırmalarını hedeflemektedir.

Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırmayı; Türk Dili, Türk Edebiyatı, Halkbilimi, Türk Kültürü, Türk Tarihi konularında gerekli bilgileri vermeyi; özgün, yenilikçi ve bilim alanımızın bu güne kadar ortaya koyduğu birikimler ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermeyi hedefliyoruz. Bölümümüz, eğitim ve öğretim verdiği öğrencilere Osmanlı Türkçesi ve farklı alfabelerin kullanıldığı Türk Lehçeleri ile ilgili okuma-yazma ve aktarma yeteneği kazandırarak toplumsal ve kültürel gelişmeye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.